FM vysielače s nízkym výkonom

Nízkoenergetické FM vysielače sa najčastejšie používajú na vysielanie signálov na krátke vzdialenosti, od niekoľkých stoviek stôp až po niekoľko kilometrov. Najbežnejšie aplikácie sú pre mikrovysielanie a komunitný rozhlas, ako aj pre nízkonákladové bezdrôtové audio systémy v kostoloch, školách a na iných miestach. Nízkoenergetické FM vysielače možno použiť aj na bezdrôtové audio a video monitorovanie, bezdrôtové konferenčné systémy a interné rádiové siete.

 • FMUSER FMT5.0-50H 50W FM Radio Broadcast Transmitter

  FMUSER FMT5.0-50H 50W FM rádiový vysielač

  Cena (USD): Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Predané: 2,179

  FM rádiový vysielač FMT5.0-50H je vysoko spoľahlivý, má nižšiu hmotnosť a ľahšie sa ovláda ako predchádzajúca sériová verzia. FMT5.0-50H využíva jednoduchý dizajnový koncept. Integruje 50W FM stereo budič vysielača, výkonový zosilňovač, výstupný filter a spínaný zdroj do 1U vysokého 19-palcového štandardného puzdra, čím sa redukujú prepojovacie káble medzi komponentmi. Je to jeden z najlepších vysielacích vysielačov široko používaných v rôznych malých rozhlasových staniciach, ako je vysielanie v divadle, vysielanie v kostole, testovacie vysielanie, vysielanie v areáli, komunitné vysielanie, priemyselné a banícke vysielanie, vysielanie turistických atrakcií. , atď.

 • FU-50B 50 Watt FM Transmitter for Drive-in Church, Movies and Parking Lot

  FU-50B 50 W FM vysielač pre príjazdový kostol, filmy a parkovisko

  Cena (USD): Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Predané: 213

 • FMUSER FU-25A 25W FM Radio Broadcast Transmitter

  FMUSER FU-25A 25W FM rádiový vysielač

  Cena (USD): Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Predané: 198

  FMUSER FU-25A (tiež známy ako CZH-T251) 25W vysielač FM vysielania je jedným z najpredávanejších nízkoenergetických vysielačov FM rádiového vysielania v roku 2021, funguje dobre a väčšinou sa používa v rádiových staniciach stredného dosahu, ako sú napríklad drive-in. -cirkevné vysielanie a vysielanie vo filme atď.

 • FMUSER PLL 15W FM Transmitter FU-15A with 3KM Coverage (9,843 feet) for Drive-in Church, Theaters and Movies
 • FMUSER FU-7C 7W FM Radio Broadcast Transmitter

  FMUSER FU-7C 7W FM rádiový vysielač

  Cena (USD): Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Predané: 134

  FMUSER FU-7C 7W vysielač FM vysielania je jedným z najlepších vysielačov FM rádia s nízkym výkonom špeciálne navrhnutých pre rádiové stanice FM.

 • FMUSER FU-05B 0.5W FM Radio Broadcast Transmitter

  FMUSER FU-05B 0.5W FM rádiový vysielač

  Cena (USD): Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Predané: 173

  FU-05B je jedným z najlepších vysielačov rádiového vysielania LPFM pre rozhlasové stanice FM, je to tiež lacná možnosť pre kupujúceho nízkorozpočtového vysielacieho zariadenia, ktorý potrebuje pokryť malý rozsah.

Čo je to nízkoenergetický vysielač FM?
Vysielač FM s nízkym výkonom je typ rádiového vysielača, ktorý vysiela v pásme FM s nižším výkonom ako bežné vysielače FM. Jeho synonymom je vysielač LPFM.
Ako používate nízkovýkonný FM vysielač v rádiovej stanici?
1. Nastavte nízkovýkonový FM vysielač na vjazdovej rádiovej stanici podľa pokynov výrobcu.

2. Nastavte výstupný výkon rádia tak, aby prenos zostal v rámci zákonných limitov.

3. Pripojte vysielač k zdroju zvuku a uistite sa, že zvuk prichádza do vysielača.

4. Nalaďte vysielač na požadovanú frekvenciu a sledujte silu signálu na frekvenčnom skeneri.

5. Vyhnite sa akémukoľvek rušeniu s inými rádiovými signálmi v oblasti.

6. Pravidelne kontrolujte vysielač, aby ste sa uistili, že nie sú problémy s výstupným výkonom rádia.

7. Uistite sa, že vysielač držíte mimo dosahu akéhokoľvek vysokovýkonného elektrického zariadenia, ktoré môže spôsobovať rušenie.

8. Monitorujte silu signálu a kvalitu zvuku prenosu, aby ste sa uistili, že zodpovedá štandardom.
Ako funguje nízkoenergetický vysielač FM?
Nízkoenergetický vysielač FM funguje tak, že vysiela rádiový signál z antény vysielača do antény prijímača umiestnenej v každom vozidle na príjazdovej rádiovej stanici. Signál je vysielaný na vyhradenej FM frekvencii a je prijímaný rádiovým prijímačom automobilu. Signál je potom možné počuť v audio systéme vozidla, čo umožňuje vodičovi a cestujúcim počúvať zvukové vysielanie.
Prečo je pre rozhlasovú stanicu dôležitý vysielač FM s nízkym výkonom?
Nízkoenergetický FM vysielač je dôležitý pre rádiostanicu, pretože umožňuje väčší dosah vysielania. Vysielače FM s nízkym výkonom sú navrhnuté tak, aby pokryli menšiu oblasť ako vysielače FM s plným výkonom, takže sú vhodnejšie na vysielanie na obmedzenej ploche, ako je napríklad rádiostanica s pohonom. Tento typ vysielača je potrebný pre vjazdovú rádiovú stanicu, pretože umožňuje stanici dosiahnuť zamýšľané publikum a zároveň minimalizovať rušenie s inými stanicami.
Aký je najviditeľnejší výstupný výkon nízkoenergetického FM vysielača a ako ďaleko môžu pokryť?
Najbežnejší výstupný výkon nízkoenergetického FM vysielača je zvyčajne medzi 10 a 100 wattmi. Tento typ vysielača dokáže pokryť vzdialenosť až 5 kilometrov v závislosti od miestneho terénu a ďalších faktorov.
Ako krok za krokom vybudovať kompletnú FM rozhlasovú stanicu s nízkovýkonným FM vysielačom?
1. Preskúmajte požiadavky na nastavenie rádiovej stanice FM s nízkym výkonom vo vašej oblasti. Zvyčajne to zahŕňa získanie licencie od FCC.

2. Zaobstarajte si potrebné vybavenie a zásoby. To zahŕňa FM vysielač, anténu, zvukový procesor, mikrofón, zvukový mixér a ďalšie vysielacie zariadenia.

3. Umiestnite vysielač a anténu na vhodné miesto. Malo by ísť o oblasť s minimálnym rušením inými rádiovými prenosmi.

4. Pripojte vysielač k audio procesoru, mixéru a ďalšiemu zariadeniu.

5. Nalaďte vysielač na požadovanú frekvenciu a upravte nastavenia zvuku podľa svojich preferencií.

6. Vytvorte plán programu a nahrajte alebo získajte obsah pre stanicu.

7. Otestujte stanicu, aby ste sa uistili, že vysiela správne. Vykonajte potrebné úpravy.

8. Začnite vysielať svoju stanicu!
Ako ďaleko dokáže pokryť FM vysielač s nízkym výkonom?
Dosah vysielača FM s nízkym výkonom sa môže líšiť v závislosti od výkonu a terénu, v ktorom sa používa. Vo všeobecnosti môžu vysielače FM s nízkym výkonom pokryť vzdialenosť až 3 kilometra.
Čo určuje pokrytie vysielača FM s nízkym výkonom a prečo?
Pokrytie FM vysielača s nízkym výkonom je určené výstupným výkonom vysielača, ziskom antény, výškou antény a miestnym terénom. Výstupný výkon určuje, ako ďaleko môže signál dosiahnuť, zisk antény ovplyvňuje silu signálu, výška antény ovplyvňuje dosah signálu a miestny terén ovplyvňuje dosah signálu a môže vytvárať mŕtve zóny signálu.
Ako zlepšíte pokrytie FM vysielača s nízkym výkonom?
Krok 1: Uistite sa, že výkon vysielača FM je nastavený na najvyššie možné nastavenie a že anténa je bezpečne pripojená.

Krok 2: Skontrolujte a uistite sa, že anténa je správne naladená na frekvenciu vášho vysielača.

Krok 3: Ak je to možné, vymeňte existujúcu anténu za anténu s vyšším ziskom.

Krok 4: Uistite sa, že anténa je umiestnená na optimálnom mieste pre prenos a príjem signálu.

Krok 5: Zvýšte výšku antény umiestnením na stožiar alebo vežu.

Krok 6: Nainštalujte zosilňovač signálu na zosilnenie signálu.

Krok 7: Použite smerové antény na zaostrenie signálu v požadovanom smere.

Krok 8: Nainštalujte opakovač signálu na ďalšie vysielanie signálu.
Koľko typov nízkovýkonových FM vysielačov existuje?
Existujú štyri hlavné typy nízkoenergetických FM vysielačov: vysielače časti 15, vysielače FM vysielania, vysielače LPFM a vysielače systému na počúvanie FM (ALS). Vysielače časti 15 sú vysielače FM s nízkym výkonom, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali predpisom FCC pre nelicencovanú prevádzku. Vysielače FM Broadcast sa používajú na bezdrôtové vysielanie FM rádiových signálov. Vysielače LPFM sa používajú na vytváranie nízkoenergetických rádiových staníc FM, zvyčajne na vysielanie miestneho nekomerčného obsahu. Vysielače FM ALS sú navrhnuté tak, aby poskytovali pomoc poslucháčom so sluchovým postihnutím na verejných miestach. Rozdiely medzi jednotlivými typmi vysielača súvisia najmä s technickými špecifikáciami a zamýšľaným použitím vysielača.
Ako si vyberiete najlepšie nízkoenergetické FM vysielače pre rádiostanicu?
Pri výbere najlepšieho nízkoenergetického FM vysielača pre nájazdovú rádiostanicu je dôležité zvážiť dosah vysielača, výstupný výkon, typ antény, modulačné schopnosti a frekvenčnú stabilitu. Je tiež dôležité prečítať si recenzie od iných staníc, ktoré použili rovnaký model vysielača, aby ste získali pocit jeho kvality a spoľahlivosti. Okrem toho je dôležité porovnať ceny rôznych modelov, aby ste sa uistili, že za svoje peniaze dostanete najlepšiu hodnotu.
Ako správne pripojíte nízkoenergetický FM vysielač?
1. Uistite sa, že výkon vysielača je kompatibilný s požiadavkami na napájanie vjazdovej rádiovej stanice.

2. Pripojte vysielač k zdroju napájania a zapojte ho do vonkajšej antény.

3. Pripojte výstup vysielača k vstupu prijímača rádiovej stanice.

4. Upravte úrovne zvuku vysielača tak, aby zodpovedali úrovniam rádiovej stanice.

5. Nalaďte vysielač na správnu frekvenciu a otestujte silu signálu.

6. Vykonajte všetky potrebné úpravy vysielača, aby ste zabezpečili najlepšiu kvalitu signálu.
Aké ďalšie vybavenie potrebujem na spustenie riadiacej rádiostanice, okrem nízkoenergetického FM vysielača?
Na spustenie vstupnej rádiovej stanice budete potrebovať ďalšie vybavenie vrátane antény, vysielacieho mixážneho pultu, audio procesorov, zosilňovačov, rádiového automatizačného systému a rádiového vysielača. Budete tiež potrebovať priestor pre štúdio, fyzickú adresu na registráciu vašej stanice a licenciu od FCC.
Aké sú najdôležitejšie fyzické a RF špecifikácie nízkoenergetického FM vysielača?
Medzi najdôležitejšie fyzické a RF špecifikácie nízkovýkonového FM vysielača patrí výstupný výkon, frekvenčný rozsah, modulácia, frekvenčná stabilita, zisk antény, strata nesúladu antény a frekvenčný posun. Okrem toho môžu byť dôležité aj ďalšie faktory, ako je odmietnutie rušenia, pomer signálu k šumu a záchytný bod tretieho rádu.
Ako správne udržiavať nízkoenergetický FM vysielač?
Pri vykonávaní každodennej údržby nízkoenergetického FM vysielača v nájazdovej rádiovej stanici by ste ako inžinier mali:

1. Skontrolujte výstupný výkon vysielača. Uistite sa, že neprekračuje zákonný limit a či je v povolenom rozsahu výkonu.

2. Pozrite sa, či nie sú uvoľnené spojenia a uistite sa, že sú všetky káble bezpečne pripojené.

3. Skontrolujte anténny systém, či nevykazuje známky poškodenia alebo poškodenia.

4. Skontrolujte chladiace ventilátory, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

5. Monitorujte prietok vzduchu a teplotu vysielača. Uistite sa, že sa neprehrieva.

6. Skontrolujte silu a kvalitu vysielaného signálu.

7. Vyčistite z vysielača prach alebo nečistoty.

8. Vykonajte zálohu nastavení a konfigurácie prevodníka.

9. Skontrolujte všetky aktualizácie softvéru alebo firmvéru, ktoré môže byť potrebné nainštalovať.

10. Uistite sa, že FM vysielač je v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami.
Ako opravíte nízkoenergetický FM vysielač, ak nefunguje?
Ak chcete opraviť nízkoenergetický vysielač FM a vymeniť poškodené časti, musíte najskôr identifikovať poškodené komponenty. Na kontrolu kontinuity možno použiť multimeter, ktorý vám môže pomôcť identifikovať, ktoré časti je potrebné vymeniť. Keď zistíte, ktoré časti sú poškodené, môžete si kúpiť náhradné diely. Po inštalácii nových dielov je dôležité otestovať vysielač, aby ste sa uistili, že funguje správne. Ak vysielač stále nefunguje, možno budete musieť problém ďalej riešiť.
Aká je základná štruktúra nízkovýkonného FM vysielača?
Základná štruktúra nízkovýkonového FM vysielača pozostáva z oscilátora, modulátora, výkonového zosilňovača a antény. Oscilátor vytvára nosný signál, ktorý je potom modulátorom modulovaný požadovaným audio signálom. Modulovaný signál je potom zosilnený výkonovým zosilňovačom a nakoniec vysielaný anténou. Oscilátor určuje vlastnosti a výkon vysielača, pretože produkuje nosný signál. Bez oscilátora nebude vysielač schopný normálne fungovať.
Kto by mal byť poverený riadením pohonu vo vysielači FM?
Osoba, ktorá by mala byť poverená riadením nízkoenergetického FM vysielača vo vysielacej stanici, by mala mať technické znalosti a zručnosti, ako aj skúsenosti s prácou s vysielacím zariadením. Mali by byť schopní riešiť technické problémy a dobre rozumieť predpisom o vysielaní. Okrem toho by mali mať dobré organizačné schopnosti, silné komunikačné schopnosti a schopnosť zvládať viacero úloh naraz.
Ako sa máš?
mám sa dobre

OTÁZKA

OTÁZKA

  KONTAKTUJTE NÁS

  contact-email
  kontakt-logo

  FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

  Našim zákazníkom vždy poskytujeme spoľahlivé produkty a ohľaduplné služby.

  Ak chcete zostať v kontakte priamo s nami, prejdite na KONTAKTUJTE NÁS

  • Home

   Domov

  • Tel

   Taký

  • Email

   E-mail

  • Contact

   Kontakt